- KÝ GỬI KHO QUẢNG CHÂU 

 

- KÝ GỬI KHO BẰNG TƯƠNG 


-KÝ GỬI  KHO  LŨNG VÀI ( > 200 KG ; CHỈ  NHẬN  ĐƠN  HÀNG  > 200KG )- KÝ GỬI  KHO ĐÔNG  HƯNG  ( CHỈ  NHẬN ĐƠN  HÀNG  TRÊN > 200 KG)                              M
ỌI CHI TIẾT VUI LÒNG LIÊN HỆ: 0964.613.886